blue logo - weR1 automotive

Disclaimer

Deze disclaimer bevat informatie over de manier waarop WeR1 Care B.V. verantwoordelijk is voor de informatievoorziening op deze website. Leest u deze gebruiksvoorwaarden s.v.p. door voordat u gebruik maakt van onze website. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer en alle onze overige voorwaarden waarnaar wordt verwezen en die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Gebruik van deze website
WeR1 Care B.V. doet haar uiterste best om altijd juiste en correcte informatie op haar website te vermelden. Echter, wij kunnen geen garantie geven aangaande de juistheid, accuraatheid en volledigheid van de inhoud. De websites van WeR1 Care B.V. hebben als doel bezoekers van informatie te voorzien over haar diensten. WeR1 Care BV behoudt het recht wijzigingen door te voeren zonder dit vooraf te melden.

WeR1 Care B.V. is niet aansprakelijk op het niet correct functioneren van de website of voor enige onjuiste, inaccurate of incomplete informatie over aanbod van diensten.

Verwijzingen naar andere websites
WeR1 Care B.V. is niet verantwoordelijk  voor de inhoud van websites van derden  waar op onze website naar verwezen wordt. Links naar externe websites zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoekers. Houd er bij het openen van externe websites rekening mee dat WeR1 Care B.V. geen controle heeft op de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op deze websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, en afbeeldingen) zijn eigendom van WeR1 Care B.V. of zijn met toestemming van de betreffende partij opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WeR1 Care B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende partij, tenzij aangegeven. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online aanbod diensten
Op alle diensten en overeenkomsten van WeR1 Care zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Andere voorwaarden en/of bepalingen zullen nimmer worden geaccepteerd.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
WeR1 Care B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.

Contact: WeR1 Care B.V., Buikslotermeerplein 136, 1025EX Amsterdam, Nederland, Kvk 74705032
T: +31 20 73 73 263, E: info@wer1care.nl

Copyright©2019 WeR1 Care